Państwowe Fundusze Celowe

img_0003

W ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego Gmina Jastrząb otrzymała dofinansowanie w ramach którego wykonano poniższe zadania pn.:Budowa chodnika przy drodze gminnej w Gąsawach Rządowych Niwach (działka nr 735)” oraz „Przebudowa drogi gminnej w m. Orłów”.

"Przeciwdziałanie COVID-19" rozumiane jest jako wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, choroby. Zatem środki finansowe, przekazane jednostkom samorządu terytorialnego, przeznaczane są również na inwestycje lokalne - bliskie mieszkańcom.

flaga Rzeczypospolitej Polskiej wraz z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej

Powyższe przedsięwzięcie jest kontynuacją rozpoczętej w 2019 roku przebudowy drogi gminnej nr 400215W, która łączy się z drogą dojazdową w ciągu wiaduktu nad drogą ekspresową S7 a kończy się przy drodze powiatowej Nr 4013W Wałsnów - Jastrząb. Długość wykonanego odcinka drogi wynosi 377,44 m. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie jezdni o szerokości 5 m o nawierzchni asfaltowej , chodnika dla pieszych o szerokości 2 m na długości 185 m oraz obustronnych poboczy z kruszywa łamanego. Dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym zostały wykonane 3 pary progów zwalniających z wyznaczonym przejściem dla pieszych. Realizacja zadania przyczyni się do zachowania jednorodnych parametrów technicznych na całej długości drogi tj. od drogi ekspresowej S7 do drogi powiatowej Nr 4013W na ulicy Kościuszki w Jastrzębiu.