Punkt sprzedaży opału

Gmina nie ma wpływu na jakość zakupionego paliwa stałego.

Certyfikat jakości paliwa stałego otrzymanego przez Gminę Jastrząb od podmiotu sprzedającego paliwo stałe, zostanie opublikowany na
[LINK] - Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jastrząb

Punkt Sprzedaży Opału

Cena preferencyjna  1800 zł za 1 tonę.

Urząd Miejski w Jastrzębiu  zgodnie z Ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw informuje, o możliwości zakupu węgla po preferencyjnej cenie  z rezerw zakupowych dokonanych w ramach preferencyjnego zakupu opału dla mieszkańców.

Nie obowiązuje limit wagowy

Punkt Sprzedaży Opału

Urząd Miejski w Jastrzębiu  zgodnie z Ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania  niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw informuje,  o możliwości zakupu węgla z rezerw zakupowych dokonanych w ramach preferencyjnego zakupu opału dla mieszkańców.

  • Wnioski o zakup można składać od 09 maja do 30 maja 2023r
  • Szacowana ilość:  groszek – ok  30 ton,  orzech – 20 ton
  • Cena 1960zł za 1 tonę.

Punkt Sprzedaży Opału

Urząd Miejski w Jastrzębiu
informuje,
że preferencyjna sprzedaż węgla będzie realizowana
do 30 kwietnia 2023 r.
Cena 1960zł za 1 tonę.

Punkt Sprzedaży Opału

Gmina Jastrząb informuje o utworzeniu nowego rachunku bankowego przeznaczonego na cele wpłat za zakup preferencyjny paliwa stałego.

Wpłaty należy dokonywać przelewem bankowym, kartą płatniczą, w formie wpłaty gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego w Jastrzębiu (pl. Niepodległości 5) lub na rachunek bankowy gminy nr

68 9115 0002 0020 0800 8961 0128 rachunek aktualny

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26-600 Radom

Oddział Orońsko
ul. Szkolna 2, 26-505 Orońsko 

W tytule przelewu/wpłaty należy podać „Wpłata za zakup preferencyjny paliwa stałego - Imię i Nazwisko”.

Hałda Węgla - PSZOK w Jastrzebiu

Gmina Jastrząb rozpoczęła sprzedaż węgla w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych w cenie 1 960 zł

Informacja

Po przeprowadzonej weryfikacji pracownik Urzędu Gminy skontaktuje się z Wnioskodawcą zgodnie z danymi podanymi w deklaracji celem poinformowania o wynikach weryfikacji.
Wnioskodawca w przypadku pozytywnej weryfikacji zostanie poproszony o wpłatę równowartości zadeklarowanej ilości paliwa stałego.
Wpłaty za zakup preferencyjny paliwa stałego należy dokonywać przelewem bankowym bądź w formie wpłaty gotówkowej w kasie Urzędu Gminy w Jastrzębiu (pl. Niepodległości 5) lub na rachunek bankowy gminy nr

68 9115 0002 0020 0800 8961 0128 rachunek aktualny

59 91150002 0080 0800 8961 0006 rachunek nie aktualny

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26-600 Radom

Oddział Orońsko
ul. Szkolna 2, 26-505 Orońsko 

W tytule przelewu/wpłaty należy podać „Wpłata za zakup preferencyjny paliwa stałego - Imię i Nazwisko”.

Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego będzie realizowany w cenie 1.960 zł brutto za 1000 kg.

Preferowana wpłata do kasy Urzędu w celu przyśpieszenia terminu odbioru.
Po dokonaniu i zatwierdzeniu zapłaty, Wnioskodawca oczekuje na informację z Urzędu Gminy w Jastrzębiu dotyczącą ustalenia terminu odbioru paliwa stałego.

Miejscem odbioru paliwa stałego jest PSZOK ul. Zaciszna 17, 26-502 Jastrząb.
Koszt transportu paliwa stałego z miejsca odbioru do gospodarstwa domowego ponosi Wnioskodawca.

Punkt Sprzedaży Opału

Gmina Jastrząb, zgodnie z ustawa o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych /Dz. U. poz. 2236 z 2 listopada 2022 r./ informuje o przystąpieniu do sprzedaży bezpośredniej opału dla mieszkańców gminy Jastrząb.

 

Szczegóły sposobu zamówień będą podane w późniejszym terminie.

 

Poniżej znajduje się wniosek do pobrania

[PDF] - wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego

[DOCX] - wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego

 

 

Zwracamy się również z prośbą o pobranie i wypełnienie zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

[PDF] - zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

[DOC] - zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

 

 

Wnioski oraz zgłoszenia przyjmujemy w godzinach pracy  Urzędu Gminy Jastrząb.

 

Punkt Sprzedaży Opału

W związku z zakończeniem rozeznania zainteresowaniem zakupu węgla, Gmina Jastrząb zakończy przyjmowanie zgłoszeń chęci zakupu węgla z terminem 25.10.2022 r. do godz. 1000.

Punkt Sprzedaży Opału

W związku z  obecną sytuacją na rynku paliw stałych oraz  procedowaną w Parlamencie ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo  mieszkańców, Wójt Gminy Jastrząb planuje uruchomić punkt sprzedaży opału.

Zainteresowane zakupem węgla osoby prosimy o kontakt pod nr 48 628 48 76 w godzinach pracy urzędu