Punkt Sprzedaży Opału

Gmina Jastrząb informuje o utworzeniu nowego rachunku bankowego przeznaczonego na cele wpłat za zakup preferencyjny paliwa stałego.

Wpłaty należy dokonywać przelewem bankowym, kartą płatniczą, w formie wpłaty gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego w Jastrzębiu (pl. Niepodległości 5) lub na rachunek bankowy gminy nr

68 9115 0002 0020 0800 8961 0128 rachunek aktualny

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26-600 Radom

Oddział Orońsko
ul. Szkolna 2, 26-505 Orońsko 

W tytule przelewu/wpłaty należy podać „Wpłata za zakup preferencyjny paliwa stałego - Imię i Nazwisko”.

Jednocześnie prosimy nie dokonywać wpłat na poprzedni rachunek bankowy tj. 59 91150002 ...... 8961 0006.