Hałda Węgla - PSZOK w Jastrzebiu

Gmina Jastrząb rozpoczęła sprzedaż węgla w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych w cenie 1 960 zł

Informacja

Po przeprowadzonej weryfikacji pracownik Urzędu Gminy skontaktuje się z Wnioskodawcą zgodnie z danymi podanymi w deklaracji celem poinformowania o wynikach weryfikacji.
Wnioskodawca w przypadku pozytywnej weryfikacji zostanie poproszony o wpłatę równowartości zadeklarowanej ilości paliwa stałego.
Wpłaty za zakup preferencyjny paliwa stałego należy dokonywać przelewem bankowym bądź w formie wpłaty gotówkowej w kasie Urzędu Gminy w Jastrzębiu (pl. Niepodległości 5) lub na rachunek bankowy gminy nr

68 9115 0002 0020 0800 8961 0128 rachunek aktualny

59 91150002 0080 0800 8961 0006 rachunek nie aktualny

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26-600 Radom

Oddział Orońsko
ul. Szkolna 2, 26-505 Orońsko 

W tytule przelewu/wpłaty należy podać „Wpłata za zakup preferencyjny paliwa stałego - Imię i Nazwisko”.

Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego będzie realizowany w cenie 1.960 zł brutto za 1000 kg.

Preferowana wpłata do kasy Urzędu w celu przyśpieszenia terminu odbioru.
Po dokonaniu i zatwierdzeniu zapłaty, Wnioskodawca oczekuje na informację z Urzędu Gminy w Jastrzębiu dotyczącą ustalenia terminu odbioru paliwa stałego.

Miejscem odbioru paliwa stałego jest PSZOK ul. Zaciszna 17, 26-502 Jastrząb.
Koszt transportu paliwa stałego z miejsca odbioru do gospodarstwa domowego ponosi Wnioskodawca.

Gmina Jastrząb nie będzie świadczyć usług transportowych w tym zakresie.

Gmina nie ma wpływu na jakość zakupionego paliwa stałego. Certyfikat jakości paliwa stałego otrzymanego przez Gminę Jastrząb od podmiotu sprzedającego paliwo stałe, zostanie opublikowany na [LINK] - Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jastrząb

Zgodnie z zapisami ustawy do zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego nie jest uprawniony Wnioskodawca, ani żaden z członków jego gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.