Punkt Sprzedaży Opału

Urząd Miejski w Jastrzębiu  zgodnie z Ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania  niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw informuje,  o możliwości zakupu węgla z rezerw zakupowych dokonanych w ramach preferencyjnego zakupu opału dla mieszkańców.

  • Wnioski o zakup można składać od 09 maja do 30 maja 2023r
  • Szacowana ilość:  groszek – ok  30 ton,  orzech – 20 ton
  • Cena 1960zł za 1 tonę.

[LINK] - Informacja na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jastrzębiu