Loga NPRC2 MKiDN MEiN

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa realizacji Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w Gminie Jastrząb

Gmina Jastrząb otrzymała w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3 dotację celową ze środków budżetu państwa.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi: 20 500,00 zł, całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 25 625,00 zł.

W ramach otrzymanego wsparcia finansowego realizowane zostaną działania w następujących placówkach oświatowych:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Jastrzębiu

 • Kierunek interwencji 3.2. Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych:
  kwota wsparcia finansowego wynosi: 12 000,00 zł.
  całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 15 000,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Jastrzębiu

 • Kierunek interwencji 3.1. Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego:
  kwota wsparcia finansowego wynosi: 3 000,00 zł.
  całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 3 750,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gąsawach Rządowych

 • Kierunek interwencji 3.2. Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych:
  kwota wsparcia finansowego wynosi: 4 000,00 zł.
  całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 5 000,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gąsawach Rządowych

 • Kierunek interwencji 3.1. Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego:
  kwota wsparcia finansowego wynosi: 1 500,00 zł.
  całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 1 875,00 zł.

Celem programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów oraz wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród młodzieży.