Logo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej 2017

Gmina Jastrząb otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze  środków funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu ,,Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej 2017”

Dotacja wynosi: 544 409,78 zł,
Koszt własny: 544 409,79 zł
Koszt całkowity: 1 088 819,57 zł

Projekt dotyczy: Stworzenia zaplecza sportowego dla dzieci i młodzieży tj. budowa boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego. W efekcie stworzone zostaną lepsze warunki podczas zajęć wychowania fizycznego oraz do spędzania wolnego czasu.

Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej 2017 - zdjęcie 1
Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej 2017 - zdjęcie 2