Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny - Mazowsze Serce Polski - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Przedszkole BAŚNIOWA KRAINA - oddział II

Gmina Jastrząb otrzymała dofinansowanie projektu „Przedszkole Baśniowa Kraina” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.4 „Edukacja przedszkolna” regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Dofinansowanie 80% w wysokości 173 656,80 zł
Wkład własny 43 414,20 zł
Całkowity koszt projektu wynosi 217 071,00 zł

Przedszkole BAŚNIOWA KRAINA - oddział II - zdjęcie 1
Przedszkole BAŚNIOWA KRAINA - oddział II - zdjęcie 2
Przedszkole BAŚNIOWA KRAINA - oddział II - zdjęcie 3