Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny - Mazowsze Serce Polski - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Gmina Jastrząb otrzymała dofinansowanie projektu „Przedszkole Baśniowa Kraina” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.4 „Edukacja przedszkolna” regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Dofinansowanie 80% w wysokości 192 796,60 zł.

Wkład własny 48 199,15 zł.

Całkowity koszt projektu wynosi 240 995,75 zł.

Projekt dotyczy: doposażenia sal przedszkola, zakupów materiałów dydaktycznych, sfinansowania zatrudnienia pracowników.

Przedszkole Baśniowa Kraina - zdjęcia dzieci - zdjęcie 1
Przedszkole Baśniowa Kraina - zdjęcia dzieci - zdjęcie 2