Loga Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna - Unia Europejska - Fundusz Spójności

Gmina Jastrząb otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020 na opracowanie  Programu Rewitalizacji Gminy Jastrząb na lata 2016 – 2023” 

Dofinansowanie wynosi 35 100,00 zł,

Wkład własny 3 900,00 zł.

Całkowity koszt projektu wynosi 39 000,00 zł,

Program ten zostanie opracowany przez Grupę BST z Katowic przy współpracy eksperta ds. rewitalizacji dr Grzegorza Gawrona z Uniwersytetu Śląskiego. Program Rewitalizacji dla Gminy Jastrząb jest niezbędny w celu ubiegania się o środki unijne do projektów rewitalizacyjnych
i inwestycyjnych.

[LINK] - artykuły REWITALIZACJA