Uroczyste otwarcie nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Lipienicach Górnych

Dnia 26 maja br. w Lipienicach Górnych odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej. W wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni gości: Edyta Wietrak - Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Katarzyna Dujka - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szydłowcu, Michał Milczarczyk – Wykonawca Inwestycji z firmy Em-bud,  Paweł i Przemysław Wiatrak właściciele firmy - Wiatrobud II, Bogdan Sadza właściciel piekarni w Jastrzębiu, Ks. Proboszcz Parafii Jastrząb - Zbigniew Tuchowski, Ewa Figarska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze, Sołtys sołectwa Lipienice Górne - Marek Czarnota, Grzegorz Gołda - Przewodniczący Rady Sołeckiej, Członkowie Rady sołeckiej: Sławomir Lech i Stanisław Czuba, członkinie KGW Lipienice Górne, druhowie OSP Nowy Dwór.  Jako przedstawiciele samorządu gminy Jastrząb udział wzięli: Burmistrz Jastrzębia - Andrzej Bracha, Przewodniczący Rady Miejskiej w Jastrzębiu - Sławomir Bińkowski wraz z Radnymi, Sekretarz Gminy - Agnieszka Dąbrowska, Skarbnik Gminy - Monika Surdy Kierownik Referat Gospodarki i Mienia Komunalnego, Budownictwa i Ochrony Środowiska Mariusz Tomczyk oraz pracownicy Urzędu Miejskiego. W imprezie uczestniczyli również licznie zgromadzeni mieszkańcy Lipienic Górnych.

Uroczystość rozpoczął Przewodniczący Rady Miejskiej - Sławomir Bińkowski, który przywitał zaproszonych gości i mieszkańców,  życząc wszystkim miłej zabawy. Andrzej Bracha   - Burmistrz Jastrzębia omówił realizację zadania przedstawiając pokrótce etapy budowy świetlicy. Następnie rozpoczęło się uroczyste przecięcie wstęgi i poświęcenie budynku świetlicy. Po oficjalnym otwarciu budynku przyszła pora na świętowanie. Zgromadzonych bawił zespół muzyczny, przy którym można było potańczyć. Nie zabrakło także niezawodnych druhów z Nowego Dworu, którzy przygotowali jak zwykle pyszną grochówkę. Można było także posmakować kiełbasek z ogniska. Na najmłodszych uczestników  imprezy czekały różnego rodzaju atrakcje m.in. darmowe dmuchańce, popcorn, wata cukrowa oraz zabawy przygotowane przez OSP.  W organizacji wydarzenia pomocy finansowej udzielili sponsorzy: Paweł i Przemysław Wiatrak właściciele firmy - Wiatrobud II, Mariusz Wójcicki właściciel firmy Emar, Ireneusz Matyszczak właściciel sklepu spożywczego w Jastrzębiu, Bogdan Sadza właściciel piekarni w Jastrzębiu, Burmistrz Jastrzębia Andrzej Bracha oraz Marek Czarnota sołtys Lipienic Górnych.

Warto nadmienić, że w sołectwie Lipienice Górne brakowało miejsca na spotkania  mieszkańców. Dzięki nowo powstałej świetlicy sołectwo posiada odpowiednie warunki na  organizację  różnego rodzaju zebrań, imprez a także integrację lokalnej społeczności. Budynek w całości jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Na tę inwestycję gmina pozyskała środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 139 200,00 zł. Całkowity koszt budowy świetlicy wyniósł 558 246,56 zł.


Galeria zdjęć: