Maseczka

Wójt Gminy Jastrząb informuje, że w dniu 30 marca 2021 r. (tj. wtorek) od godziny 1000 do 1500 w strażnicach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Jastrząb nieodpłatnie rozdawane będą maseczki medyczne z zasobów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Jedna osoba może otrzymać 3 maseczki.

Maseczki będą rozdawane w następujących punktach:

  1. OSP Jastrząb – dla miejscowości Jastrząb, Gąsawy Plebańskie, Orłów i Śmiłów.
  2. OSP Gąsawy Rządowe – dla miejscowości Gąsawy Rządowe i Gąsawy Rządowe-Niwy.
  3. OSP Wola Lipieniecka Mała – dla miejscowości Wola Lipieniecka Mała, Wola Lipieniecka Duża, Kuźnia, Kolonia Kuźnia, Lipienice.
  4. OSP Nowy Dwór – dla miejscowości Nowy Dwór, Lipienice Górne, Lipienice Dolne.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Jastrzębiu pod nr tel. 48 628 48 76.

Obowiązuje bezwzględny nakaz
zakrywania ust i nosa!