Maszerujący Żołnierze Wojska Polskiego

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w Polsce Wojewoda Mazowiecki podjął decyzję o przesunięciu daty kwalifikacji wojskowej.

Wszystkie wezwania wydane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 1 kwietnia do 30 maja br. tracą ważność.

Wobec powyższego kwalifikacja wojskowa w powiecie szydłowieckim zostaje przełożona na II termin wskazany w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r.
( Dz. U. poz. 47) i odbędzie się w dniach 6-26 października 2021 r.

Przełożenie terminu kwalifikacji wojskowej jest związane z ryzykiem zarażenia COVID-19.
Jest to działanie profilaktyczne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa.

OBOWIĄZKOWI STAWIENNICTWA DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W ROKU 2021 PODLEGAJĄ MĘŻYCZYŹNI URODZENI W LATACH 2001 I 2002, ORAZ OSOBY, KTÓRE POSIADAJĄ NIEUREGULOWANY STOSUNEK DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ.