Herb Gminy Jastrząb

OGŁOSZENIE

Gmina Jastrząb zaprasza zainteresowane firmy do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jastrząb - 2021 r.”.

Szczegóły wraz z formularzem ofertowym w załączniku.

[LINK] - Treść zapytania