Herb Gminy Jastrząb

INFORMACJA

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JASTRZĄB

W związku z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa przeprowadzenia kontroli w zakresie pozbywania się przez właścicieli  nieruchomości nieczystości ciekłych, Urząd Miejski w Jastrzębiu informuję mieszkańców sołectwa Śmiłów oraz Orłów, że w III kwartale (wrzesień) 2023 r. zostaną przeprowadzone kontrole w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości. Mieszkańcy będą wzywani do przedstawienia umowy korzystania z usług wywozu nieczystości ciekłych oraz dowodu uiszczenia opłat wywozu nieczystości ciekłych.