OGŁOSZENIE
BURMISTRZA JASTRZĘBIA

W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa zakładu przeróbczego wykorzystującego technologię recyklingu poprodukcyjnych odpadów betonowych w miejscowości Jastrząb, gm. Jastrząb działki nr ew. 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078 Burmistrz Jastrzębia zaprasza na spotkanie ww. sprawie mieszkańców sołectw Jastrząb i Gąsawy Plebańskie oraz inne zainteresowane osoby, celem zgłaszania uwag i pytań dotyczących planowanej inwestycji.

Spotkanie odbędzie się w budynku Publicznego Żłobka w Gąsawach Plebańskich w dniu  1 grudnia 2023 r. o godz. 17:00.