Herb Gminy Jastrząb

UWAGA! APELUJEMY! PSY WAŁĘSAJĄCE SIĘ!

Na terenie gminy Jastrząb nasila się zjawisko wałęsających się psów. W większości przypadków psy te mają swoich właścicieli, a pojawiające się tzw. „bezdomne” psy to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właścicieli. O uznaniu psa za „bezpańskiego” czy „bezdomnego” nie może świadczyć tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt.

Każdy posiadacz psa musi wiedzieć, że obowiązek odpowiedniego pilnowania czworonoga nakłada na niego ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1580) oraz ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2119). Pies nie może biegać w miejscach ogólnodostępnych (publicznych) bez odpowiedniego nadzoru.

Obowiązek szczególnej ostrożności, przy trzymaniu zwierzęcia, nakłada bowiem na właściciela art. 77 Kodeksu Wykroczeń mówiący, że: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.”

Przypominamy więc właścicielom zwierząt o ich podstawowych obowiązkach, a w szczególności: o stałym skutecznym dozorze nad psami i innymi zwierzętami.
Szczególną uwagę zwracamy właścicielom psów z posesji znajdujących się w pobliżu Szkół i Przedszkoli na terenie Gminy Jastrząb.