Herb Gminy Jastrząb

OGŁOSZENIE

Gmina Jastrząb zaprasza zainteresowane firmy do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jastrząb – 2024 r.”

Szczegóły wraz z formularzem ofertowym dostępne poniżej:

[LINK] - Treść zapytania