Logo Agencji Restrukturyzaji i Modernizacji Rolnictwa

Do końca sierpnia o ryczałt w wysokości 225 euro/ha mogą się ubiegać rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni do 5 ha i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok.

W celu otrzymania płatności dla małych gospodarstw należy w terminie do 31 sierpnia 2023 r. złożyć za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (aplikacja eWniosekPlus) skan oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”.

Więcej informacji udzielają Biura Powiatowe ARiMR. Telefon do Biura Powiatowego ARiMR w Szydłowcu 48-617 88 51

 

 

 

Płatność dla Małych Gospodarstw

Robert Telus, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
Wsłuchujemy się w głosy rolników! Teraz wystarczy tylko oświadczenie, aby gospodarstwo do 5 ha otrzymało dopłatę ryczałtową 225 euro do ha.

Warunki:

 • gospodarstwo o powierzchni do 5 hektarów
 • złożony wniosek o płatności bezpośrednie w 2022 roku i 2023 roku

Stawka: 225 EUR/ha

Maksymalnie: 1125 EUR/gospodarstwo

Ryczałt zamiast Płatności bezpośrednich

Jeśli będzie trzeba, doradcy z Ośrodków Doradztwa Rolniczego i pracownicy biur powiatowych ARiMR pomogą.

Jesteś zainteresowany?

 1. Wypełnij i podpisz „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw".
 2. Zeskanuj dokument lub zrób jego zdjęcie.
 3. Wyślij do 31 sierpnia za pośrednictwem aplikacji eWniosekPIus.

Składając żądanie o przyznanie płatności dla małych gospodarstw

Nie otrzymasz:

 • Podstawowego wsparcia dochodów
 • Płatności redystrybucyjnej
 • Płatności dla młodych rolników
 • Płatności związanych z produkcją do upraw i zwierząt
 • Ekoschematów

Otrzymasz:

 • Przejściowe wsparcie krajowe wformie: Uzupełniającej Płatności Podstawowej oraz płatności niezwiązanej do tytoniu
 • Płatności rolno-środowiskowo -klimatyczne
 • Płatności ONW
 • Płatności ekologiczne
 • Płatności zalesieniowe

Więcej informacji https://www.gov.pl/web/arimr/platnosc-dla-malych-gospodarstw-2023, wzór „Żądania przyznania płatności dla małych gospodarstw", instrukcja jak złożyć ten dokument