Logo Państwowa Inspekcja Sanitarna

KOMUNIKAT 21

W związku z wszczętym postępowaniem administracyjnym Nr HKN.9020.2.4.5.2023 EC z dnia 12.07.2023r. dot. doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu publicznym Wola Lipieniecka Duża do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294) oraz na podstawie pozyskanych sprawozdań:

• Ł/0/07/2023/827/FM/1 z dnia 20.07.2023r.,
• Ł/0/07/2023/827/FM/2 z dnia 20.07.2023r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu informuje, że próbki wody pobrane w dniu 17.07.2023 r. z wodociągu publicznego Wola Lipieniecka Duża; punkt poboru: Stacja Uzdatniania Wody, Wola Lipieniecka Duża, 26-502 Jastrząb oraz Mieszkanie prywatne, Wola Lipieniecka Mała 22, 26-502 Jastrząb.

  • nie wykazały przekroczeń mikrobiologicznych.

Woda nadaje się do spożycia.

 

[LINK] -  Komunikat Nr 21 PPIS w Szydłowcu w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Woli Lipienieckiej Dużej

[PDF] - skan komunikatu Nr 21 PPIS w Szydłowcu w Spawie przydatności wody do spożycia przez ludzi

[PDF] - skan Ocena jakości wody

 

[LINK] - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jastrzębiu - Ocena Jakości Wody