Konferencja „Bądź bezpieczny  na drodze” organizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Wpływ leków i substancji psychoaktywnych na bezpieczeństwo na drodze to temat ciągle aktualny. 

W trakcie konferencji „BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE” omówione zostaną m. in: szkolenia profilaktyczne dla kierowców z elementami praktycznymi; działania profilaktyczne mające poprawić bezpieczeństwo na drogach realizowane: przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, Policję oraz organizacje pozarządowe. Poruszony zostanie również temat agresji i nadmiernej skłonności do ryzykownych zachowań wśród uczestników ruchu drogowego. Już można rejestrować się na spotkanie.

Konferencja odbędzie się 29 listopada 2023 r.w godzinach 10:00 – 14:00 w sali konferencyjnej Leonardo Royal Hotel Warsaw, przy ul. Grzybowskiej 45 w Warszawie.

Uczestniczyć w niej mogą przedstawiciele instytucji z terenu województwa mazowieckiego: jednostek samorządu terytorialnego, wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, Policji, organizacji pozarządowych, placówek oświaty (szkół, pomocy psychologiczno-pedagogicznej), osoby zajmujące się poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W programie m.in.:

  • Szkolenia profilaktyczne dla kierowców w wieku 18-24 oraz 55 i więcej lat w zakresie doskonalenia techniki jazdy;
  • Wpływ leków i substancji psychoaktywnych na organizm człowieka ze szczególnym uwzględnieniem sprawności psychofizycznej kierowcy;
  • Ograniczenia kierowców wynikające ze zmian zachodzących w organizmie z wiekiem;
  • Zagrożenia wśród młodych kierowców wynikające z nadmiernej prędkości, braku doświadczenia
    w prowadzeniu pojazdów oraz zbytniej pewności siebie;
  • Działania profilaktyczne mające poprawić bezpieczeństwo na drogach realizowane przez: wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, Policję i organizacje pozarządowe.
  • Agresja i nadmierna skłonność do ryzykownych zachowań wśród uczestników ruchu drogowego.

Udział w konferencji jest bezpłatny - trzeba jednak pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są za pośrednictwem platformy rekrutacyjnej:

https://bezpieczny-na-drodze.konfeo.com/pl/groups

Termin przyjmowania zgłoszeń: 21 listopada 2023 r., do godz. 23:59 lub do wyczerpania miejsc.

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na konferencję. Informację zwrotną o zakwalifikowaniu uczestnicy otrzymają e-mailem na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

Konferencja jest realizowana w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Realizatorem jest konsorcjum Miami Design Sp. z o.o. oraz MP Perfect.

[PDF] - Program konferencji