logo Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich "Niwianki"
w Gąsawach Rządowych Niwach otrzymało dofinansowanie w kwocie 7 000,00 zł
na realizację zadania pn. "Rozwój i umiejętności KGW Niwianki"
ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

logo mazowsze serce polski