Logo Czyste Powietrze

Szanowni Państwo

Poniżej przedstawiamy informacje o danych liczbowych dotyczących przedsięwzięć z terenu Gminy Jastrząb w ramach Programu Priorytetowego ”Czyste Powietrze” (ilość wniosków, umów a także kwot wypłat dla inwestycji realizowanych na terenie Gminy Jastrząb) stan na dzień 30.06.2023 r.

Informacje zawarte w zestawieniu dotyczą okresu od początku trwania programu tj. od dnia 19.09.2018 r. do dnia 30.06.2023 r. 

  • liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie – 221 wniosków,
  • liczba zawartych umów o dofinansowanie – 181 umów,
  • liczba zrealizowanych przedsięwzięć -  97 wypłat,
  • kwota wypłaconych dotacji, dla przedsięwzięć z terenu Gminy – 1.991.731,47 zł.