Szanowni Państwo

Poniżej przedstawiamy informacje o danych liczbowych dotyczących przedsięwzięć z terenu Gminy Jastrząb w ramach Programu Priorytetowego ”Czyste Powietrze” (ilość wniosków, umów a także kwot wypłat dla inwestycji realizowanych na terenie Gminy Jastrząb) stan na dzień 30.09.2022 r.

Informacje zawarte w zestawieniu dotyczą okresu od początku trwania programu tj. od dnia 19.09.2018 r. do dnia 30.09.2022 r. 

  • liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie – 180 wniosków,
  • liczba zawartych umów o dofinansowanie – 147 umów,
  • liczba zrealizowanych przedsięwzięć -  58 wypłat,
  • kwota wypłaconych dotacji, dla przedsięwzięć z terenu Gminy – 1.013.187,59 zł.