Loga Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój - Rzeczpospolita Polska - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny


Dostępny samorząd – granty


Gmina Jastrząb

realizuje przedsięwzięcie grantowe „Dostępna Gmina Jastrząb”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Celem przedsięwzięcia grantowego jest przebudowa części budynku oraz remont pomieszczeń Urzędu Gminy w Jastrzębiu w celu dostosowania go dla osób z niepełnosprawnościami.

Wartość grantu: 250 000,00 PLN

 

 logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Gmina Jastrząb

Przedsięwzięcie pod nazwą „Dostępna Gmina Jastrząb” 

Herb Gminy Jastrząb