Logo Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Gmina Jastrząb otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrząb na lata 2015-2020. 

Dofinansowanie 75% w formie dotacji, w wysokości  6.918,75 zł,

Wkład własny – 2 306,25 zł.

Całkowity koszt dokumentu wyniósł 9 225,00 zł.

Dokument został opracowany przez firmę Anluk Consulting z Warszawy, został przyjęty Uchwałą Rady Gminy oraz uzyskał pozytywną opinię Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która jest niezbędna w celu ubiegania się o fundusze unijne projektów inwestycyjnych.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrząb obejmuje swoim zasięgiem cały obszar gminy. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zwiększyło możliwości Gminy Jastrząb podczas ubiegania się o dofinansowanie ze środków krajowych i UE w latach 2014 -2020 r. na działania inwestycyjne dotyczące infrastruktury energetycznej, oświatowej, drogowej, termomodernizacyjne, budowy ścieżek rowerowych itp. Opracowanie i wdrożenie Planu przyczyniło się do osiągnięcia korzyści społecznych, ekonomicznych i środowiskowych, w związku z działaniami zmniejszającymi emisję gazów cieplarnianych. Ponadto opracowanie Planu pozwoliło na poprawę jakości powietrza i podniesienie jakości życia lokalnej społeczności.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
na lata 2015 - 2020

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrząb dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 6.918,75zł