Loga Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa - Rzeczpospolita Polska - Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Gmina Jastrząb realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Beneficjent:  Gmina Jastrząb Plac Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb

Dofinansowanie projektu z UE: 59 999,92 zł

www.mapadotacji.gov.pl