Gmina Jastrząb realizuje przedsięwzięcie grantowe pn.: „Dostępna Gmina Jastrząb”, które jest częścią projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

W ramach przedsięwzięcia realizowane są zadania mające na celu poprawę dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach należących do Urzędu Miejskiego w Jastrzębiu, polegające na wyposażeniu wind w system informacji dźwiękowej, zakupie pętli indukcyjnych oraz instalacji systemu nawigacyjno-informacyjnego.

Powyższe działania wpisują się w Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Jastrzębiu na lata 2022–2024 i stanowią kontynuacje podjętych i zrealizowanych przez urząd przedsięwzięć służących zwiększeniu dostępności usług w szczególności dla osób słabowidzących i niewidomych, słabosłyszących, osób starszych i osób z niepełnosprawnością intelektualną.

loga Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój - Rzeczpospolita Polska - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny