Logo - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jastrząb – II nabór dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 7 135,00 zł
www.wfosigw.pl