Logo - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Lipienieckiej Dużej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 84 649,00 zł
www.wfosigw.pl