Logo - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Jastrząb dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 104 802,00 zł
www.wfosigw.pl