Logo - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Jastrząb dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 300 000,00 zł
www.wfosigw.pl