logo WFOŚiGW
„Zakup i montaż pompy ciepła dla OSP w Nowym Dworze”
dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie dotacji, w kwocie 30 000,00 zł

www.wfosigw.pl