Loga - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jastrząb dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji, w kwocie 11 303,00 zł
www.wfosigw.pl       www.nfosigw.gov.pl