Herb Miasta Jastrzębia

INFORMACJA

Urząd Miejski w Jastrzębiu informuje, że począwszy od 2023 roku nie będą drukowane książeczki opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Kwoty opłat, terminy oraz numery kont pozostają bez zmian.

W przypadku zmiany stawki lub numerów kont do obsługi, mieszkańcy będą powiadomieni osobnymi pismami .

W przypadku, gdy posiadanie książeczek jest konieczne prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Jastrzębiu osobiście w pok. 25, lub pod nr tel. 48-6284872.

Brak książeczki opłat za odpady komunalne nie zwalnia z płatności.