Herb Gminy Jastrząb

Do wiadomości mieszkańców!

10 kwietnia 2022 r. o godzinie 8:41 w całym województwie mazowieckim zabrzmią syreny alarmowe powietrza wchodzące w skład miejskich i wiejskich systemów ostrzegawczych.
Będzie to szkoleniowy sygnał ostrzegawczy, który symbolizuje 12. rocznicę katastrofy smoleńskiej.
Sygnał dźwiękowy będzie słyszalny przez 3 minuty.

Mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych działań, ponieważ syrena nie sygnalizuje alarmu.

 

До відома мешканців!

10 квітня 2022року о 8:41 годині по всьому Мазовецькому воєводству спрацюють сирени повітряної тривоги, що входять до міських та сільських систем оповіщення.

Це буде навчальний сигнал попередження, який символізує 12 річницю Смоленської катастрофи.

Звук сигналу лунатиме 3 хвилини.

Мешканцям не слід робити жодних дій, так як сирена не означає оголошення тривоги.