Wójt Gminy Jastrząb, Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy oraz osoba grająca Biskupa Wojciecha Jastrzębca czytająca akt założenia miejscowości Jastrząb, na tle tablicy z napisem 600 Lecie Jastrzębia

Uroczysta inauguracja obchodów 600 lecia powstania miejscowości Jastrząb.
Dzień 6 stycznia 2022 r. trwale zapisze się w historii miejscowości Jastrząb, która tego dnia rozpoczęła świętowanie 600 lecia swojego istnienia. Obchody te rozpoczęły się uroczystą sesją, która odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jastrzębiu. Wśród zaproszonych gości przybyli parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski, Anna Kwiecień, Dariusz Bąk i Andrzej Kosztowniak. Był również Wicemarszałek Mazowsza Rafał Rajkowski, ksiądz Albert Warso, pracownik Kongregacji Nauki i Wiary w Watykanie pochodzący z Jastrzębia. Gościli także samorządowcy z powiatu szydłowieckiego: starosta Włodzimierz Górlicki, zastępca starosty Anita Gołosz, burmistrz Szydłowca Artur Ludew, wójt Mirowa Artur Siwiorek, wójt Orońska Henryk Nosowski, a także wójt Wierzbicy Zdzisław Dulias i Borkowic Robert Fidos. Na sesję, poza radnymi, przyszli również mieszkańcy gminy, strażacy, księża, nauczyciele, seniorzy. Uroczystą sesję otworzył przewodniczący Rady Gminy Sławomir Bińkowski.

Natomiast wójt gminy Andrzej Bracha zabierając głos na rozpoczęcie jubileuszu poinformował, że w ciągu całego roku odbywać się będą uroczystości upamiętniające to zdarzenie. Podkreślił, że od jakiegoś czasu trwają działania w kierunku przywrócenia praw miejskich Jastrzębia. W trakcie trwania uroczystej sesji przedstawiona została scenka, gdzie biskup Wojciech Jastrzębiec wraz z reprezentacją miejscowych ziemian wręczają Wójtowi akt założenia miejscowości. Bardzo ciekawym okazał się wykład historyczny na temat istnienia Jastrzębia przeprowadzony przez księdza Alberta Warso. Poznaliśmy wiele interesujących wydarzeń z historii Jastrzębia. Na zakończenie zaproszeni goście wręczali upominki z okazji jubileuszu. Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski wręczył medal pamiątkowy ,,Pro Masovia”, przekazał również na ręce gospodarza list gratulacyjny wraz z podziękowaniem od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Poseł na sejm Anna Kwiecień podarowała tablice gratulacyjną dla Wójta gminy oraz społeczności miejscowości Jastrząb. Również Wójt gminy Wierzbica podarował tablice jubileuszową gospodarzowi i mieszkańcom. Po zakończeniu uroczystej sesji wszyscy zebrani goście udali się do pobliskiego kościoła pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Jastrzębiu na ceremonialną Mszę Świętą, której przewodniczył ksiądz Albert Warso wraz z proboszczem parafii Zbigniewem Tuchowskim. Po ceremonii odbyło się wspólne kolędowanie oraz wybijanie monet pamiątkowych dla wszystkich uczestników wydarzenia.

 

Galeria