Herb Gminy Jastrząb

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH WNIOSKU O NADANIE STATUSU MIASTA MIEJSCOWOŚCI JASTRZĄB !

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie bezpośredniej poprzez osobiste składanie przez mieszkańców podpisów na listach konsultacyjnych podczas zebrań z mieszkańcami według poniższego harmonogramu, u sołtysów sołectw Gminy Jastrząb oraz w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Gminy w Jastrzębiu.

L.p.

Obwód konsultacyjny

( sołectwo)

Termin

konsultacji

Miejsce przeprowadzenia konsultacji

1.

Jastrząb

10.10.2021

Godz. 14.00

Świetlica Środowiskowa
w Jastrzębiu

2.

Kuźnia, Kolonia Kuźnia

10.10.2021

Godz. 16.00

Świetlica Wiejska w Kolonii Kuźnia

3.

Wola Lipieniecka Mała,

Wola Lipieniecka Duża

10.10.2021

Godz.18.00

Świetlica OSP w Woli Lipienieckiej Małej

4.

Gąsawy Plebańskie, Gąsawy Rządowe, Gąsawy Rządowe - Niwy

17.10.2021

Godz. 14.00

Świetlica Wiejska w Gąsawach Rządowych

5.

Śmiłów, Orłów

17.10.2021

Godz.16.00

Świetlica Środowiskowa
w Jastrzębiu

6.

Lipienice Dolne, Lipienice Górne, Nowy Dwór

17.10.2021

Godz.18.00

Świetlica Wiejska w Lipienicach Dolnych

W ramach konsultacji mieszkańcy wyrażą swoją opinię wpisując wyraz:

a) „TAK” – jestem za nadaniem statusu miasta miejscowości Jastrząb,

b) „NIE” – jestem przeciwny,

c) „0” – wstrzymuję się od głosu

Przywrócenie praw miejskich nie będzie możliwe bez Państwa zaangażowania!

KAŻDY GŁOS JEST BARDZO WAŻNY !

                                                                                                                             Wójt Gminy Jastrząb

                                                                                                                             /-/ Andrzej Bracha