Herb Gminy Jastrząb

Uchwała Nr XXX/198/2021
RADY GMINY W JASTRZĘBIU
z dnia 25 czerwca 2021 roku

 

w sprawie w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jastrząb konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Jastrząb
Załączone pliki:

[PDF] - treść uchwały

[PDF] - załącznik nr 1 - wykaz sołectw w Gminie Jastrząb

[PDF] - załącznik nr 2 - konsultacje z mieszkańcami Gminy Jastrząb w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowości Jastrząb przeprowadzone w dniach od 1 września do 31 października 2021 r.