Starostwo Powiatowe w Szydłowcu informuje,że zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) Starosta Szydłowiecki udostępnia informację o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na terenie powiatu szydłowieckiego w 2023 r.

 

[LINK] - Jednostki nieodpłatnego poradnictwa działających na terenie Powiatu Szydłowieckiego

[PDF] - informacji o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na terenie powiatu szydłowieckiego w 2023 r.