Herb Gminy Jastrząb

PROTOKÓŁ
Zawierający wyniki konsultacji społecznych odbytych w Gminie Jastrząb
od dnia 01.09.2021 do 31.10.2021r.
w sprawie wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Jastrząb

1. Na terenie całej Gminy Jastrząb na 4 151 osoby uprawnione do głosowania udział
w konsultacjach społecznych wzięło 319 osób, co stanowi 7,68 %
Za nadaniem statusu miasta miejscowości Jastrząb opowiedziało się 287 osób, tj. 89,96 %.
Przeciw opowiedziało się 16 osób, co stanowi 5,01 %.
Wstrzymało się od głosu 16 osób, czyli 5,01 %

2. W miejscowości Jastrząb na 808 osób uprawnionych do głosowania udział wzięło 51 osoby,
co stanowi 6,31 %
Za nadaniem statusu miasta miejscowości Jastrząb opowiedziało się 47 osób, tj. 92,15 %
Przeciw opowiedziały się 4 osób, czyli 7,84 %
Wstrzymało się od głosu 0 osób, czyli 0 %

 

Nazwa sołectwa

Liczba uprawnionych do głosowania

Liczba głosów popierających

Liczba  głosów przeciwnych

Liczba głosów wstrzymujących się

Jastrząb

808

47

4

0

Gąsawy Plebańskie

221

11

0

0

Gąsawy Rządowe

628

18

4

0

Gąsawy Rządowe - Niwy

329

12

3

0

Kolonia Kuźnia

237

7

0

0

Kuźnia

152

3

0

0

Lipienice Dolne

360

25

2

0

Lipienice Górne

409

30

1

16

Nowy Dwór

189

15

0

0

Orłów

204

47

0

0

Śmiłów

101

21

0

0

Wola Lipieniecka Mała

271

47

2

0

Wola Lipieniecka Duża

242

4

0

0

 

[PDF] - PROTOKÓŁ Zawierający wyniki konsultacji społecznych odbytych w Gminie Jastrząb od dnia 01.09.2021 do 31.10.2021r. w sprawie wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Jastrząb