loga - Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna - Unia Europejska Fundusz Spójności

Gmina Jastrząb realizuje projekt w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020
pt "Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Jastrząb na lata 2016-2023"

Zaproszenie na konsultacje społeczne

Wójt Gminy Jastrząb zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie wiejskim Gminy Jastrząb

Celem konsultacji jest włączenie się mieszkańców Gminy Jastrząb, przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych i wszystkich zainteresowanych do działania polegającego na budowie programu rewitalizacji dla Gminy Jastrząb.
Podczas spotkania omówiony zostanie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy.

Mając na względzie powyższe zachęcamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w Świetlicy Środowiskowej w Jastrzębiu, Plac Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb, w dniu 20.09.2016 r. o godzinie 16:00

Plakat konsultacje w sprawie rewitalizacji