Loga - Ja w internecie - Gmina Jastrząb - Legalna Kultura

Gmina Jastrząb w dniu 11.10.2018 r podpisała umowę o powierzenie grantu nr 08/OK I/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn „Ja w internecie". Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych z Fundacją Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie.

Dofinansowanie 100% w wysokości 89 600,00 zł

Projekt dotyczy: osób powyżej 25 roku życia , które będą mogły wziąć udział w szkoleniach o następującej tematyce ; Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w sieciach społecznościowych, Kultura w sieci.

[LINK] - Więcej informacji na temat realizacji projektu