Herb Gminy Jastrząb

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Burmistrz Jastrzębia zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych na temat projektu Programu współpracy Gminy Jastrząb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 114/2023 z dnia 6 listopada 2023 r. określa się:

  • termin rozpoczęcia konsultacji - 08 listopada 2023 roku,
  • termin zakończenia konsultacji - 15 listopada 2023 roku.

Konsultacje odbędą się w formie zgłaszania uwag, opinii, propozycji i wniosków do projektu Programu przekazanych pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Urząd Miejski w Jastrzębiu, Pl. Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb.

Projekt Programu jest dostępny na stronie internetowej www.jastrzab.com.pl w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE

Swoje stanowisko w sprawie można przedstawić poprzez wypełnienie formularza konsultacji, który jest dostępny razem z projektem Programu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jastrzębiu www.jastrzab.com.pl.
Celem konsultacji jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu, możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców. Pozwoli to na uzgodnienie zapisów Programu w taki sposób, aby w najwyższym stopniu uwzględniały one interesy wszystkich stron, co bezpośrednio będzie się przekładało na jakość i efektywność realizowanych zadań publicznych, a także na budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a sektorem społecznym w naszej gminie.

Podsumowanie konsultacji zostanie upublicznione na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pani Izabela Bodo, (tel. do kontaktu:
48-628 42 41, 48 – 628 48 60, pok. nr 6, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,).

Zapraszam do działu w konsultacjach.

 

[PDF] - wynik konsultacji społecznych, które odbyły się w dniach od 08 listopada do 15 listopada 2023 r.

[LINK] - BIP UM Jastrząb - Konsultacje społeczne na temat projektu Programu współpracy Gminy Jastrząb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r. [LINK] - BIP UM Jastrząb - Konsultacje społeczne na temat projektu Programu współpracy Gminy Jastrząb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.