Dzień 11 listopada br. w Gminie Jastrząb rozpoczął się o godz 12.00 uroczystą mszą świętą w pobliskim kościele pod wezwaniem Jana Chrzciciela, której przewodniczył ksiądz proboszcz Zbigniew Tuchowski. Udział w uroczystości wzięli przedstawiciele władz samorządowych gminy Jastrząb oraz mieszkańcy Gminy. Po ceremonii mszalnej wszyscy zebrani goście udali się za korowodem strażackim pod pomnik upamiętniający tak ważne dla Polski święto. Uroczystość rozpoczęła się przemową Burmistrza Jastrzębia, w której przypomniał czym dla nas wszystkich jest niepodległość i jak cenne jest życie w wolnym kraju. Po czym kwiaty oraz znicze na pomniku złożyli: Burmistrz Jastrzębia Andrzej Bracha, Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Bińkowski, Sekretarz Gminy Agnieszka Dąbrowska, reprezentanci tutejszych szkół, przedszkoli oraz żłobka. Przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu, Nowym Dworze, Gąsawach Rządowych, Woli Lipienieckiej Małej. Dzień 11 listopada, to dzień symbolizujący jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski. To czas odzyskania niepodległości i przywrócenie granic naszego kraju po 123 latach zaborów. To radość z wolności, niezależności i samodzielności naszego państwa.

 


Galeria zdjęć: