Herb Gminy Jastrząb

Urząd Gminy w Jastrzębiu informuje mieszkańców miejscowości Lipienice Dolne, Lipienice Górne i Nowy Dwór że w dniu 15.04.2021r od godziny 11:00 do godziny 16:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w związku prowadzonymi pracami remontowo - konserwacyjnymi na linii głównej wodociągu.

 Zwracamy się z prośbą do mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej, aby czas przerwy w dostawie wody wykorzystać do naprawy starych zaworów odcinających przy wodomierzu.

Przez wspólne działania możemy niejednokrotnie zmniejszyć częstotliwość wystąpienia awarii na sieci wodociągowej oraz uchronić przed zalaniem nasze mieszkania.

Telefon kontaktowy: UG Jastrząb: 48/6284870