Herb Gminy Jastrząb

Urząd Gminy w Jastrzębiu informuje mieszkańców miejscowości Gąsawy Rządowe oraz Gąsawy Rządowe-Niwy że z powodu awarii urządzeń sterujących (elektronicznych) w hydroforni Sadek (Wodociągi Szydłowiec) nastąpi przerwa w dostawie wody.

W obecnej chwili usterka jest naprawiana