Herb Gminy Jastrząb

związku ze zbliżającą się 79 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego informujemy,
że 1 sierpnia 2023 r. o godz. 1700, na terenie województwa mazowieckiego uruchomione zostaną syreny alarmowe.

Włączenie urządzeń alarmowych będzie spełniało również cel ćwiczebny, stanowiący sprawdzian działania systemów alarmowania i powiadamiania ludności o zagrożeniach.