Herb Gminy Jastrząb

związku ze zbliżającą się 78 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego informujemy,
że 1 sierpnia 2022 r. o godz. 1700, a terenie województwa mazowieckiego uruchomione zostaną syreny alarmowe.

Włączenie urządzeń alarmowych będzie spełniało również cel ćwiczebny, stanowiący sprawdzian działania systemów alarmowania i powiadamiania ludności o zagrożeniach.