logo Mazowsze dla organizacji pozarządowych

Zadanie publiczne pn.
„Aktywna społeczność lokalna”
dofinansowane ze środków budżetu
Województwa Mazowieckiego

logo mazowsze serce polski